YouTube Facebook Twitter Instagram

Home

Leathanach na dTuismitheoirí

Kids ReadingFáilte chun rannóg na dtuismitheoirí de shuíomh Gréasáin Vroom-Town.

Is áit bhríomhar, spreagthach é Vroom-Town ar líne, áit atá ceangailte go dlúth leis an tsraith leabhar agus áit inar féidir le leanaí a bheith ag iniúchadh, a bheith mar chuid de agus áit chun roinnt le leanaí eile. Tá Vroom-Town dírithe den chuid is mó ar Bhuachaillí idir 5-8 mbliana d'aois ach cuirimid fáilte roimh gach duine!

Cuirtear ábhair thábhachtacha i láthair trínár gcarachtair chairdiúla, ábhair mar bulaíocht, daoine éagsúla agus cuirtear iompar cineálta agus freagrach chun cinn ar bhealach a bhfuil fáil air go héasca agus a fhanfaidh i gcuimhne na leanaí ar feadh píosa fada. Anseo, beidh leanaí ag foghlaim i ngan fhios dóibh féin!

Is áit speisialta é Vroom-Town inar féidir le leanaí foghlaim faoi na carachtair is fearr leo, is féidir leo rudaí nua as an bpíosa a chruthú, rudaí a fhoghlaim agus a bheith ag spraoi ar bhealach sábháilte. Gach mí, cuirtear scéala iontacha, cluichí agus gníomhaíochtaí éagsúla os comhair na mílte leanbh ar fud an domhain. Bíonn spraoi ag na leanaí i gcónaí ag imirt na gcluichí agus na ngníomhaíochtaí in aisce.

Nuair a chliceálann do leanbh ar Vroom-Town, bíonn an carachtar is fearr leo ag fanacht leo, agus cluichí agus gníomhaíochtaí spraíúla le himirt acu! Tá siad leagtha amach le scileanna réiteach-fadhbanna a mhíniú dóibh de réir mar a fhoghlaimíonn leanaí agus mar a dhéanann siad puzail nach bhfuil le fáil ach ar an suíomh seo amháin.

Tá rudaí beaga deasa le scrúdú agat i gcónaí ar an suíomh a bhfuilimid ag cur leis i gcónaí. Glacaimid gach réamhchúram is féidir le déanamh cinnte go bhfuil Vroom-Town chomh sábháilte agus is féidir. Beidh tuismitheoirí in ann a bheith cinnte i gcónaí go bhfuil a gcuid leanaí ag spraoi agus ag foghlaim i dtimpeallacht atá go hiomlán sábháilte, ar líne.

Clárú ar Vroom-Town (Ball)

Vroomer packTá go leor cluichí agus idirghníomhaíochta ar an suíomh do leanaí agus ní gá dóibh a bheith mar bhall in aon chor chun taitneamh a bhaint astu sin. Ach mar sin féin i gcás go gcláraíonn leanbh ar an suíomh (mar bhall de shuíomh Gréasáin Vroom-Town), gheobhaidh siad neart féiríní agus rudaí breise.

Buntáistí a bhaineann le bheith mar bhall de Vroom-Town:

  • Gheobhaidh tú T-Léine Vroom-Town IN AISCE (€10.45 de ghnáth)

  • Gheobhaidh tú sraith Greamáin "Táim i mo bhall de Vroom-Town"

  • Teastas ó Vroom-Town

  • Postas agus Pacáistiú IN AISCE den mhéid thuas

  • Féadfaidh tú logáil isteach chuig an rannóg speisialta d'Úsáideoirí Cláraithe an tsuímh

  • Beidh fáil agat ar 4 leibhéal breise de Dhúshlán an Chairéil

  • Beidh fáil agat ar leathanaigh bhreise le dathú

  • Beidh fáil agat ar an rannóg Cluichí Oideachasúla - ina measc Cuardach Focal/Puzal Focal agus ní bheidh fáil ag aon duine eile air ach agat féin


Beidh fáil ag úsáideoirí Vroom-Town ar gach réimse den suíomh – ina measc gach leibhéal de gach cluiche (nóta: cuirfear cluichí nua leis go minic agus cuirfear gníomhaíochtaí nua leis go leanúnach), chomh maith le réimse speisialta d'Úsáideoirí Vroom-Town le rannóg cluichí oideachasúla – a cheanglaíonn forbairt litearthachta agus scileanna cuimhne (chomh maith le comhordú súl is lámh) - AGUS IAD AR FAD 'i bhfolach' i ngníomhaíochtaí spraíúla.

Gheobhaidh tú ballraíocht ar €5.00 in aghaidh na míosa ar feadh trí mhí ar a laghad agus is féidir é a íoc ar bhonn míosúil nó bliantúil ina dhiaidh sin. Déanfar an bhallraíocht a athnuachan go huathoibríoch ag deireadh an téarma a roghnaítear. Má bhíonn fonn ort deireadh a chur leis an mBallraíocht sin tar éis an téarma reatha, féadfaidh tú athnuachan uathoibríoch a chur ar ceal ar líne i do mháthair-chuntas ag aon am roimh dháta athnuachana na Ballraíochta, agus ní bheidh aon bhille maidir le hathnuachan ar do chárta creidmheasa. Má tá beirt leanaí i dteach agus iad ag iarraidh clárú, tá lascainí ar fáil. Is féidir míreanna sa siopa a cheannach astu féin le cárta creidmheasa nó le cuntas PayPal.

Sábháilteacht

Kid SafeCuirtear spraoi ar fáil do leanaí agus tugtar suaimhneas intinne do thuismitheoirí ar Vroom-Town ar líne. Beidh tuismitheoirí in ann a bheith cinnte i gcónaí go bhfuil a gcuid leanaí ag spraoi agus ag foghlaim i dtimpeallacht shábháilte, ar líne. Nuair a chláraíonn do leanbh gheobhaidh sé nó sí taithí bhreise ar an suíomh Gréasáin. Bítear in ann íocaíocht shlán a dhéanamh ar líne, bíonn rochtain speisialta ar chluichí oideachasúla – rud lena bhfeabhsaítear comhordú, lena bhforbraítear scileanna cuimhne – tuilleadh cluichí agus gníomhaíochtaí do bhaill amháin.

Tá a bpearsantacht iontach féin ag gach leanbh. Tugann Vroom-Town ar líne an chumhacht dóibh a chur in iúl le dathanna cad faoi a bhfuil siad ag smaoineamh agus iad ag iniúchadh, ag foghlaim agus ag spraoi. Spreagaimid an fhiosracht iontu agus táimid ag súil smaointe agus cruthaitheacht nua a mhúscailt iontu.

Is é príobháideacht agus sábháilteacht do linbh an rud is tábhachtaí dúinne. Glacaimid bearta réamhghníomhacha le timpeallacht iomlán sábháilte a chothú. Molaimid d'úsáideoirí tuairisc a thabhairt faoi aon rud nach bhfuil siad compordach leis. Déanaimid an t-inneachar go léir, cosúil leis na cluichí, a chuirimid le Vroom-Town a fhorbairt muid féin agus ár lucht féachana mar sprioc againn agus dá bhrí sin tá sé oiriúnach do leanaí.

Tá Vroom-Town deartha le saol do chuid leanaí a shaibhriú agus a dtaithí ar an saol a leathnú, spéis sa léitheoireacht a mhúscailt iontu tríd iad a spreagadh le topaic a bhfuil suim acu féin ann – Trucail - agus carachtair a chur in aithne dóibh, dream a thaitneoidh go mór leo. Molaimid dóibh gan a gcuid ama ar fad a chaitheamh ar an ríomhaire ar ndóigh agus na leabhair a léamh freisin.

Táimid meáite ar thimpeallacht shlán sábháilte a chur ar fáil a líonann an bhearna idir an fhoghlaim agus siamsaíocht. Chun tuilleadh eolais a fháil féach ár mBeartas Príobháideachta.

 

 

Téarmaí & CoinníollachaCóipcheartBeartas Príobháideachta - SéanadhDéan Teagmháil Linn